Svar på vanliga frågor

Vem kan söka stöd?

Stiftelsen lämnar idag stöd till föreningar som bedriver verksamhet inom fotboll, bandy, innebandy, handboll och basket.

När kan man ansöka om stöd?

Stöd kan sökas under hela året, men ansökan behandlas vid två tillfällen under året. Ansökningar från fotbollsföreningar behandlas normalt på höstmötet i oktober, medan övriga sporter normalt behandlas på vårmötet i maj.

Delar stiftelsen ut stöd till enskilt lag inom en förening?

Nej, stiftelsen stöttar endast föreningar som helhet.

Vilka regler finns kring tryck av logotyp på matchtröjor?

Stiftelsens logotyp skall placeras på magen/bröstet på samtliga barn- och ungdomslags matchtröjor. Loggan kan dela utrymme med andra sponsorer så länge som vår grafiska profil efterlevs.

Stöttar stiftelsen hallbygge eller byggnation av konstgräsplaner?

Nej, Stiftelsen stöttar endast föreningar som helhet och stödjer inga sidoprojekt.

Kan alla föreningar, oavsett geografisk hemvist, ansöka om stöd?

Ja, vi har dock primärt fokus på Västsverige, Skåne och Stockholmsområdet just nu.

Engagerar sig Stiftelsen i föreningars seniorlag?

Stiftelsens engagemang fokuserar på barn- och ungdomar. Stiftelsens logotyp får ej förekomma på representationslagets tröjor och det stöd som föreningen erhåller skall ej användas till föreningens representationslag.

Kunskapsbas

Varför inriktning på just lagidrott?

Vi menar att lagidrotten i mångt och mycket har samma eller likartade kvaliteter som ett fungerande samhälle. Alla är olika men måste ta hänsyn till varandra. Genom att ge respekt får man respekt. Dagens samhälle är väldigt individualistiskt. Individualism är bra, men individer måste också kunna samarbeta för att uppnå något större. Till detta lägger vi även vikten av motion, psykisk och fysisk hälsa, skolresultat och förmågan till samarbete. Alltsammans positiva effekter av att idrotta.

Varför fokus på ordning och reda?

Ordning och reda handlar i grund och botten om att ta ansvar. Vi gillar att föreningar tar ansvar. Genom att ledare och föräldrar tar ansvar lär sig barn och ungdomar att ta ansvar. En fungerande förening där alla tar ansvar gör att man kan ordna turneringar och matchresor. Då blir ansvar något bra som gör att man kan ha roligt tillsammans.

Konflikthantering är en annan fråga som stiftelsen lyfter fram, varför?

Konflikter uppstår överallt i vardagen. På skolan, på jobbet och på fritiden, till exempel i en förening. Konflikter som tillåts växa kan leda till mobbning, otrygghet och att människor slutar vara delaktiga. Detta går tvärtemot Stiftelsens grundidé att alla ska vara välkomna på lika villkor i en förening. Därför anser vi att det är viktigt att lyfta frågan. Om barn och vuxna i en förening övar på att ta itu med konflikter, lär sig förhoppningsvis särskilt ungdomarna att det är något positivt att ta ansvar och att lösa problem genom att prata med varandra. Därmed fungerar föreningen bättre och kan fokusera på sin huvuduppgift, att utöva sin idrott.

Varför är det viktigt att föreningarna jobbar med sina intäkter?

Stiftelsen Dunross & Co vill uppmuntra till självständighet och oberoende. Föreningar som aktivt jobbar med att ha flera olika intäktskällor har större möjligheter att hålla igång sin verksamhet även om en intäktskälla skulle minska eller falla bort. Detta innebär att barn och ungdomar har sitt lag tryggat på ett helt annat sätt än om föreningens verksamhet står och faller med en enda intäktskälla.

Varför är det viktigt att Stiftelsens logga finns med på matchtröjor?

Vår logga ska signalera fair play, både för laget som bär den och för laget som de möter. Ingen mobbing, ingen sexism, ingen rasism. Ordning och reda. Tränare och spelare som tar ansvar. Både på plan och utanför. Vi vill att loggan ska vara en kvalitetsstämpel.

Varför en stiftelse?

Dunross & Co vill stödja bredd-idrott över lång tid och vi tycker att en stiftelse som är frikopplad från företaget är den bästa lösningen.

Finns det några ekonomiska fördelar för Dunross med att ha en stiftelse?

Nej. Företaget kan inte utnyttja avdragsrätten genom att använda stiftelse som organisationsform, men syftet med att ha en stiftelse är att garantera långsiktigheten för alla som väljer att delta i stiftelsens verksamhet.