dunrossdagen

Söndag 15 november 2020

Dunrossdagen är tänkt som en inspirationsdag där föreningar träffas över idrottsgränserna och får möjlighet att arbeta och diskutera olika aktuella ämnen. Under Dunrossdagen bjuds 2 personer från varje förening att medverka. Separat anmälan till Dunrossdagen skickas alltid till våra föreningar varefter anmälan kan göras. Dunrossdagen är också ett utmärkt tillfälle för stiftelsen att dela viktig information, varför föreningars närvaro värderas högt.

2019

Under 2019 var vi återigen på Arken Spa. På lördagskvällen höll Emma Green och Camilla Kallin ett föredrag om vikten av glädje för att kunna prestera. Söndagen inleddes av Emma Fagerstrand som pratade om Barnkonventionen och dess effekter för föreningar. Under eftermiddagen kunde deltagarna välja bland tio olika föredrag som till stor del hölls av Dunrossföreningar.

2018

Hotell Arken Spa i Göteborg. Fokus under dagen var Starka barn, där vi fick föreläsningar av Serena Mon De Vienne och Johan Örtendahl, och där föreningarna själva fick möjlighet att arbeta med frågorna. Under lördagskvällen hade vi dessutom föredrag av Torbjörn Nilsson.

2017

Hotell Arken Spa i Göteborg. Dagens fokus var på effektiv förening och hur man som förening kan arbeta effektivare. Förutom föreläsning av Klas Östberg och eldsjälar från Grytgöls IK, drev Michael Alphov processarbetet ovh de 200 medverkande samverkade i workshops för att gå hem med nya aktiviteter som de direkt kunde genomföra i sina föreningar.

2016

First Hotell Billingehus i Skövde. Fokus för dagen var på Föräldrasamverkan och hur man som förening kan jobba för att på ett positiv inkludera föräldrar i verksamheten. Arbetet under dagens leddes av Johan Fallby, och de 180 närvarande representanterna samverkade under workshopliknande former.

2015

Stenungsbaden med tema Talangbegreppet där Jesper Fundberg föreläste om Talangutveckling eller talangavveckling samt att Kenth Hultström höll ett föredrag kring hans erfarenhet inom bredd- och elitidrott.

2014

Öckerö med tema Idrottsföreningar och sociala medier Enskede berättade om sitt arbete för breddidrott i Stockholm.

2013

Stenungsbaden med tema Toppning och NivåanpassningMarie Clasgård berättade om Sportfronts olika utbildningspaket.

2012

Nya Ullevi där Arne Falkbäck berättade om Stiftelsen Våga va dig själv!!!!. Per Lifvergren berättade också om sitt arbete kring missbruksfrågor och Hasse Carlsson föreläste om det positiva ledarskapet.