Förutom stödet till idrottsföreningar lämnar Stiftelsen stöd till ett flertal andra organisationer, som har barn och ungdomar i fokus.

Chiparamba Breakthrough Sports Academy

Chiparamba är en fotbollsorganisation vars grundläggande mål inte bara är att spela fotboll utan att sprida kunskap om HIV/Aids och därmed bidra till att utrota denna förskräckliga sjukdom. Dunross & Co har stöttat Chiparamba sedan 2003. De svenska initiativtagarna och eldsjälarna är Dan Allbäck och Lennart Bäckman som runt år 1996 startade ett projekt i Zambia för att hjälpa hemlösa och fattiga barn. Projektet gick ut på att med fotbollens hjälp locka till sig ungdomar för att därmed kunna slussa in dem i en skolverksamhet så att deras utbildning kunde återupptas eller påbörjas. En viktig ingrediens i denna verksamhet är också att ställa krav på spelaren att både sköta sin skola och fotbollsträning/tävling. Chiparamba har haft med lag i Gothia Cup flera år sedan dess.

Lifvergren & Andersson

Genom ett samarbete med Per Lifvergren och Jonas Andersson möjliggör Stiftelsen för skolor och idrottsföreningar att få höra på Jonas och Pers livsöden. Föreläsningarna är enormt uppskattade och ungdomar berörs och tar till sig av budskapet.

Lifvergren & Andersson utför föreläsningar och utbildningar i alkohol/drog och mobbingfrågor. Vi är alla väl medvetna om att alkohol och drogproblem slår hårt mot individ, skola, företag & familj. Att höja kunskapen om alkohol och droger är ett ovärderligt instrument för arbetsgivare, ungdomsledare, lärare & förälder. Utbildningar bygger på personliga och yrkesmässiga erfarenheter av alkohol- och drogproblematiken, och den senaste utvecklingen på drogområdet

Våga va' dig själv!!!

Stiftelsen Våga va´ dig själv motverkar utanförskap hos ungdomar genom goda exempel och positiva aktiviteter. Ambitionen är att arbeta proaktivt och förebyggande, med regelbundna och ständigt pågående aktiviteter. Stiftelsen grundades av Familjen Falkbäck den 1 juni 2005, till minne av dottern Linda. Avsikten med stiftelsen är att vara en offensiv och konstruktiv kraft för ett juste framtida samhälle. Genom att skapa & främja aktiviteter som leder till personligt och kollektivt engagemang som grund till ett stimulerande fritids- och kulturliv. Exempel på aktiviteter är läger, skolprojekt, temadagar, stipendie, alumni, återträffar, ”Dagen” och ledarutbildning.

Svenska Narkotikapolisföreningen, SNPF

Våld och narkotika är dessvärre inget som minskar i vårt samhälle, snarare tvärtom. Tillgängligheten av olika typer av narkotikaklassade preparat via Internet gör frågan om att utbilda barn- och ungdomar kring narkotikans faror viktigare än någonsin.

Svenska Narkotikapolisföreningen, SNPF, bildades 1987. Föreningen är ideéll – politiskt, fackligt och religiöst oberoende. SNPF stödjer enskilda medlemmar genom att bidra med stipendier och bidrag för resor och annan verksamhet som är förenlig med föreningens stadgar. Regelbundna utbildningskonferenser och seminarier med kvalificerade föreläsare och instruktörer arrangeras. Föreningen håller sina medlemmar underrättade om utvecklingen inom narkotikaområdet och verkar för största möjliga kunskap i ämnet.

BTK Linné

BTK Linné har en särskild historia för oss, då klubben ända sedan 70-talets början legat företrädare för Dunross & Co, varmt om hjärtat. Både som spelare och genom stöd på olika sätt. Därför finns BTK Linné med i Stiftelsens stödarbete, trots att bordtennis som bekant inte är en lagsport, om man nu inte med det menar dubbelspel.

Dessa omständigheter ändrar dock inte det faktum att man i Dunrosshallen ute i Kviberg bedriver en mycket fin ungdomsverksamhet. Göteborg var en gång mycket stora inom ungdomspingisen och det är vår förhoppning att många fler ungdomar skall finna vägen tillbaka till denna mycket spännande och utvecklande sport.